กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การนำเสนอผลการผลิตพัฒนาผลืตภัณฑ์ โอทอปขอนแก่น

วันที่ 24 มี.ค. 2557 )
 
การนำเสนอผลการผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดขอนแก่น
 นายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น นำเสนอผลการผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดขอนแก่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2557 จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น โดยมีนางเพ็ญสุภา ศิริสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่จัดอยู่ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะด้านการผลิตตลอดจนพัฒนา และยกระดับคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น โดยการนำเสนอผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครั้งนี้ มีจำนวน 585 ผลิตภัณฑ์ รวม 5 ประเภท ได้แก่ ประเภทอาหาร, เครื่องดื่ม, ผ้าและเครื่องแต่งกาย, ของใช้ของตกแต่งของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จากนั้นประธานได้กล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดงาน และเยี่ยมชมผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิตของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode