กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ศูนย์อุตสาหกรรมภาค 5 จัดงานตลาดนัดสินค้าหัตภ-อุตสาหกรรมอีสาน ปรับตัวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 26-28 มีค 57

วันที่ 24 มี.ค. 2557 )
 
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จัดงาน "ตลาดนัดสินค้าหัตถ-อุตสาหกรรมอีสาน” ปรับตัวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วันที่ 26-28 มี.ค. 57
                      นายธนิตศักดิ์ บุญกมลศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 เปิดเผยว่างานนิทรรศการ "ตลาดนัดสินค้าหัตถ-อุตสาหกรรมอีสาน” วันที่ 26-28 มีนาคม ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จ.ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน เกิดการกระจายรายได้ เป็นเวทีในการแสดงสินค้าของผู้ประกอบการ SMEs อีสาน เตรียมปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเลือกจัดงานในช่วงเย็น เวลา 16.00-20.00 น กิจกรรมวันเปิดงาน 26 มีนาคม2557 เวลา 16.00 น เชิญผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จในการผลิตสินค้าและบริการอุตสาหกรรมมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ช.ทวีดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตรถพ่วงพิเศษ รวมถึงเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งให้กับกองทัพเรือไทย นายวุฒิ มณีโชติ เจ้าของกิจกรรมผลิตคอตตันบัตรายใหญ่ มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้สนใจในงานด้วย และการสัมมนาทางวิชาการ 2 หลักสูตร ได้แก่ กลยุทธ์การตลาดรุกและรับ AEC และการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตข้าวอินทรีย์ พร้อมจัดคลินิกปรึกษาแนะนำด้านเงินทุนหมุนเวียน และจัดจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมและอุตสาหกรรม โดยไฮไลต์ในงานจะนำน้ำตาลทราย ไข่ไก่ และข้าวสาร มาจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด ทั้งยังมีสินค้าโอทอป สินค้าผู้ประกอบการ SMEs และนิทรรศการด้านการบรรจุภัณฑ์รวมกว่า 77 คูหาให้ผู้ร่วมงานได้เลือกซื้อด้วย ทั้งนี้ ผลกระทบจากการเปิด AEC นอกจากกระทบต่อผู้ประกอบการ SMEs แล้ว ผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือโอทอปก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ปัจจุบันประเทศในกลุ่มสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหันมาให้ความสำคัญต่อการเพิ่มศักยภาพ และใช้จุดแข็งทางการตลาด การจัดกิจกรรมนี้จึงมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยสามารถรุกขยายโอกาสทางการตลาด ที่สำคัญผู้ประกอบการทุกภาคส่วนต้องตื่นตัว และเตรียมปรับตัวรับการแข่งขันที่เข้มข้นในตลาดอาเซียนต่อไป
 ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode