กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สื่อมวลชนปทุมธานีเข้าร่วม “เวทีเสวนาร้อยรวมใจเพื่อใต้สันติสุข” ที่จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 6 มี.ค. 2557 )
ส.ปชส.กาญจนบุรี
 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีนำสื่อมวลชนปทุมธานีเข้าร่วม "เวทีเสวนาร้อยรวมใจเพื่อใต้สันติสุข” ที่จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสื่อมวลชน 16 จังหวัดภาคกลาง

               สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี นำสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี 10 คน เข้าร่วมเวทีเสวนา”ร้อยรวมใจเพื่อใต้สันติสุข” โครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ในวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2557  ณ แควริเวอร์ไซต์รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเสวนา เป็นสื่อมวลชนจาก 16 จังหวัดภาคกลาง ในพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

                 ด้วยสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่ผ่านมานับตั้งแต่ พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบัน ภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมได้มีความพยายามดำเนินการแก้ไขปัญหาตามกรอบนโยบายมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานการณ์และปัญหาความรุนแรงได้รับการแก้ไขไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่สถานการณ์ความรุนแรงก็ยังคงปรากฏอยู่  ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว  กรมประชาสัมพันธ์ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพื่อส่งเสริมบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยึดหลักสันติวิธีในการดำเนินวิถีชีวิต จึงได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ในส่วนของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี อยู่ในภาค 8 บูรณาการดำเนินโครงการ กำหนด เวทีเสวนา”ร้อยรวมใจเพื่อใต้สันติสุข”   ณ แควริเวอร์ไซต์รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเสวนา เป็นสื่อมวลชนจาก 16 จังหวัดภาคกลาง  กิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง "การลงพื้นที่ของหน่วยงานในพื้นที่ จชต.” วิทยากรจากค่ายสุรสีห์ กองพันทหารราบที่ 9  เวทีเสวนา "ร้อยรวมใจสื่อมวลชน เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ส.ปชส.ภาค 8 เพื่อใต้สันติสุข” การบรรยาย "หลักคำสอนศานาอิสลามเป็นชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมจังหวัดชายแดนใต้” และ การประชาสัมพันธ์อย่างไรในพื้นที่ จชต. วิทยากร นายสัมพันธ์ มูซอดี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้(ศบอ.)  การประชาสัมพันธ์เพื่อใต้สันติสุขในพื้นที่ ส.ปชส.8 รวม 16 จังหวัด

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode