กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผวจ.นครปฐม นำส่วนราชการในศาลากลางจังหวัดจัดการผักตบชวาที่คลองต้อยติ่ง

วันที่ 4 มี.ค. 2557 )
 
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่อยู่ในศาลากลางจังหวัดนครปฐม จัดการผักตบชวาที่คลองต้อยติ่งบริเวณหลังศาลากลางจังหวัดนครปฐม เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำและปรับภูมิทัศน์ศาลากลางให้สวยงามยิ่งขึ้น นายวรพล จันทร์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 กล่าวว่า ทางสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค ๕ ได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง เพื่อมาปรับปรุงแม่น้ำ คูคลอง ในจังหวัดนครปฐม ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาดำเนินการ โดยคลองที่กำหนดมี ๓ คลองคือ คลองต้อยติ่ง คลองโรงเจ และคลองมหาสวัสดิ์ ดังนั้นคลองต้อยติ่งที่อยู่หลังศาลากลางจังหวัดนครปฐม จึงเป็นหนึ่งในสามคลองที่กำหนดไว้ในโครงการที่จะดำเนินการอนุรักษ์ และปรับปรุงให้เป็นคลองต้นแบบนาเรื่องการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ อย่างไรก็ดี เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมคลองต้อยติ่งมีการขุดลองไปครั้งหนึ่งแล้ว แต่ผักตบชวาเจริญเติบโตเร็วและขยายพันธุ์มากขึ้น จึงจัดกิจกรรมการจัดการผักตบชวาขึ้น โดยมอบหมายให้สำนักงานจังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อม ฯ ได้จัดเตรียมในเรื่องคน และอุปกรณ์ ในการจัดการผักตบชวา และจัดทำบูมไม้ไผ่กันผักตบชวาไม่ให้ไหลเข้ามาได้อีก ทั้งนี้เพื่อให้คลองต้อยติ่งมีคุณภาพน้ำที่ดี และสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามให้ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ซึ่งกิจกรรมวันนี้ถือว่าเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของส่วนราชการในจังหวัดนครปฐม ------------------------------------ นายพิสิษฐ์ เชาวน์เจริญวุฒิ/ข่าว/๔ มี.ค. ๕๗เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode