กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
มอบรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประจำปี 2556

วันที่ 4 มี.ค. 2557 )
 
นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายวันชัย วงศ์มีชัย อุปนายกสมาคมฯ ประธานกรรมการตัดสินรางวัลพิราบน้อย ประจำปี 2556 และ ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กรประชาสัมพันธ์การตลาดและกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู ถ่ายภาพร่วมกับนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ที่ได้รับรางวัล พิราบน้อย และริต้าปาติยะเสวี ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ///////////////////////////////////////////////// ผลการประกวดรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี "หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา” ประจำปี 2556 ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ และข่าวสิ่งแวดล้อมดีเด่น ในสถาบันอุดมศึกษารางวัล "พิราบน้อย” และประกวดสารคดีเชิงข่าว "รางวัลริต้า ปาติยะเสวี” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์และการทำข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ โดยจะมีการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล "พิราบน้อย” และรางวัล "ริต้า ปาติยเสวี” เป็นประจำทุกปี การตัดสินรางวัลพิราบน้อยประจำปี 2556 ปรากฎผล ดังนี้ รางวัลพิราบน้อย ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดประกวดและเงินรางวัลโดย บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในปีนี้มีผลงานหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติส่งเข้าประกวดจำนวน 14 ฉบับ จาก 13มหาวิทยาลัย ผลงานหนังสือพิมพ์ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ได้แก่ หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว ของมหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล ได้แก่หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และหนังสือพิมพ์หอข่าว ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับรางวัลเงินสด รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลพิราบน้อยประเภทข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น ในปีนี้มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 33 ข่าว จาก 13 มหาวิทยาลัย ผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่ ข่าวธุรกิจเติมเงินมือถือ โดยหนังสือพิมพ์หอข่าว จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับรางวัลเงินสด 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล ได้แก่ ข่าวน้ำท่วมแม่กลอง โดยหนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ ประเด็นตั๋วผีบอลระบาด โดยหนังสือพิมพ์บัณฑิตย์โพสต์ จากมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับรางวัลเงินสด รางวัลละ 7,500 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลริต้า ปาติยะเสวี ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นรางวัลที่จัดประกวดเพื่อรำลึกถึงนางสาวริต้า ปาติยะเสวี อดีตนักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ มอบให้สำหรับสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา ในปีนี้มีผลงานสารคดีเชิงข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 38 ชิ้น จาก 14 มหาวิทยาลัย ในปี 2556 คณะกรรมการตัดสินรางวัล ได้เพิ่มรางวัลให้จากเดิมที่มีเพียงรางวัลดีเด่นเพียงรางวัลเดียว เป็นรางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล ผลงานสารคดีเชิงข่าวที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่ สารคดีเชิงข่าว "ป่าคือเรา เราคือป่า ” โดย หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล ได้แก่ สารคดีเชิงข่าว "บ้านปลา ธนาคารปู” โดย หนังสือพิมพ์รังสิต จากมหาวิทยาลัยรังสิต และสารคดีเชิงข่าว "แมลงปอ คะน้า และสารเคมี” โดย หนังสือพิมพ์สื่อสารมวลชน จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลข่าวสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 33 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 14 มหาวิทยาลัย ผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น ได้แก่ ข่าว "เทรนด์ฮิต กินข้าว ชมสัตว์” หนังสือพิมพ์หอข่าว จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ผลงานข่าวสิ่งแวดล้อมที่ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ ข่าว "ขยะติดเชื้อ ในรั้วสวนสุนันทา จากหนังสือพิมพฺกำแพงแดง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ ข่าว "แห่สร้างฝายชะลอน้ำ หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับรางวัลเงินสด 5,000บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ สามารถดูรายละเอียดคำชี้แจ้งได้ที่ http://www.tja.or.th/เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode