กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 จัดประกวดสื่อพื้นบ้านหมอลำสมานฉันท์

วันที่ 5 มี.ค. 2557 )
 
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น จัดประกวดสื่อพื้นบ้านหมอลำสมานฉันท์
                                              นายเสรี จูบุญส่ง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น เปิดเผยว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น ได้รับงบประมาณจากกรมประชาสัมพันธ์จัดประกวดสื่อพื้นบ้านหมอลำสมานฉันท์เพื่อส่งเสริมการใช้สื่อพื้นบ้านในการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติตลอดจนจูงใจใช้สื่อพื้นบ้านอีสานมีส่วนร่วมในการสร้างความปรองดองของคนในชาติ การประกวดสื่อพื้นบ้านหมอลำสมานฉันท์เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป อายุไม่ตำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ที่เข้าร่วมประกวด เนื้อหาคำกลอนต้องแต่งขึ้นใหม่ ภายใต้หัวข้อ ตุ้มโฮมหักแพง คือข้าวเหนียวปั้นใหม่ มุ่งส่งเสริมความรักความสามัคคี ความยาวในการแสดงคณะละ 15 นาที ส่งใบสมัครพร้อมบันทึกซีดีการแสดงส่งภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 โทร. 0-4322-7407 และ สปข.1 กำหนดจัดแถลงข่าวการประกวดสื่อพื้นบ้าน "หมอลำสมานฉันท์” สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ในวันที่ 10 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญสื่อมวลชนทุกแขนง เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวฯ
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode