กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นประกาศภัยพิบัติฉุกเฉินแล้ว 6 อำเภอ

วันที่ 3 มี.ค. 2557 )
 
จังหวัดขอนแก่นประกาศภัยพิบัติฉุกเฉินภัยแล้งแล้ว 6 อำเภอ
                                   นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่ประสบภัยภิบัติแล้ว 6 อำเภอ คือ อำเภอบ้านไผ่ อำเภอมัญจาคีรีอำเภอกระนวน อำเภอสีชมพู อำเภอพระยืนและอำเภอหนองนาคำ โดยเฉพาะในพื้นที่ อำเภอบ้านไผ่ จำนวน 10 ตำบล 49 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่ที่ 1,2,3,7,9,10,12,13,14,15 ตำบลบ้านลานหมู่ที่ 2,4,5,7 ตำบลบ้านไผ่ หมูที่ 3,4,12 ตำบลเมืองเพีย หมูที่ 2,3,5,7,12 ตำบลหนองน้ำใส หมูที่ 3,5,6,7,8,12 ตำบลหินตั้ง หมู่ที่ 1,2,4,58,10 ตำบลป่าปอ หมูที่ 5,6 7 ตำบลในเมือง หมู่ที่ 1,3,4,7,9 ตำบลแคนเหนือ หมูที่ 5,8 ตำบลกฎเหล็ก หมูที่ 2,4 ตำบลหัวหนอง ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 8,229 ครัวเรือน 32,244คน ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค น้ำเพือ่การเกษตร ปศุสัตว์ ประมง ไร่นาและสิ่งสาธารณประโยชน์บริเวณกว้าง การบรรเทาภัยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประกาศให้ความช่วยเหลือเป็นการด่วนแล้ว

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode