กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดนครปฐมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 14 ก.พ. 2557 (จำนวนคนอ่าน 405 คน)
 
จังหวัดนครปฐมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา ณ บริเวณวิหารหลวง วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเป็นจำนวนมาก ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ โดยในพิธีมีการแสดงพระธรรมเทศนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ฟังพระธรรมเทศนา รักษาศีล ละเว้นอบายมุข ทั้งปวง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระปฐมเจดีย์ จำนวน 3 รอบ วันมาฆบูชานับเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางพระอรหันต์ 1,250 องค์ ที่มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ซึ่งจังหวัดนครปฐมได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ณ องค์พระปฐมเจดีย์ และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ การรวมพลังจิตอาสาพัฒนาวัด ณ วัดสว่างชาติประชาบำรุง อำเภอกำแพงแสน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด โดยโรงเรียนวัดสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับประถมศึกษา และ โรงเรียนราชินีบูรณะ ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ อีกด้วย



เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode