กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันมะเร็งโลก 2557 ณ พระตำหนักจักรีบงกช จ.ปทุมธานี

วันที่ 17 ก.พ. 2557 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันมะเร็งโลก 2557 ณ พระตำหนักจักรีบงกช จ.ปทุมธานี
               วันนี้(17 กุมภาพันธ์ 2557) เวลา 08.00 น. พระตำหนักจักรีบงกชจัดกิจกรรมเนื่องในวันมะเร็งโลก2557 (World Cancer Day 2014) ภายใต้แนวคิด "ไขคำตอบ...กับความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับมะเร็ง.” โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา รองประธานบริหารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์โรคมะเร็งปัจจุบัน, ความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับโรคมะเร็งและได้ร่วมกันรณรงค์ขจัดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ณ อาคารพัสดุ พระตำหนักจักรีบงกช ตำบลบางขะแยง จังหวัดปทุมธานี
                ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา รองประธานบริหารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กล่าวว่า สถานการณ์โรคมะเร็งในปัจจุบันทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างน่าตกใจ ทุกวันนี้โรคมะเร็งจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนกลัว ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตนเองและคนในครอบครัว ประกอบกับความเชื่อที่ไม่ถูกต้องว่า หากเป็นมะเร็งแล้วนั้นต้องตายสถานเดียว ซึ่งตรงกันข้ามในทางวิทยาศาสตร์นั้น โรคมะเร็งสามารถป้องกันและรักษาให้หายขาดได้ ด้วยพระกรุณาธิคุณและพระปณิธานอันแน่วแน่ของศาสตรจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยและตระหนักถึงความทุกข์ยากของผู้ป่วยโรคมะเร็งและครอบครัวเป็นอย่างมาก จึงทรงมีพระราชดำริก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขึ้น โดยเปิดให้บริการรักษาเฉพาะทางโรคมะเร็งควบคู่ไปกับการวิจัยตามแบบอย่างสหรัฐอเมริกา ในระดับมาตรฐานสากล ทั้งการให้บริการประมานความเสี่ยงโรคมะเร็งเบื้องต้นและการตรวจคัดกรองมะเร็งในรายบุคคล ดังนั้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จึงกำหนดจัดกิจกรรม "วันมะเร็งโลก 2557”(World Cancer Day 2014) ขึ้น ภายใต้แนวคิด”ไขคำตอบ..กับความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับโรคมะเร็ง” เพื่อร่วมรณรงค์ในการเปลี่ยนแปลงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็งและแก้ไขความเข้าผิดต่างๆเกี่ยวกับโรคมะเร็งเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode