กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ธกส.ปทุมธานี จ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปี 2556/2557 ให้ชาวนาเกือบร้อยละ 50 ของใบประทวน

วันที่ 12 ก.พ. 2557 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

ธกส.ปทุมธานี จ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปี 2556/2557 ให้ชาวนาเกือบร้อยละ 50 ของใบประทวน

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดปทุมธานี จ่ายเงินรับจำนำข้าวเปลือก ปี 2556/2557 ให้ชาวนาทั้ง 7 อำเภอจำนวนรวมเกือบ 50 % ของใบประทวน

นายธงชัย ด่านก่อโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยข้อมูลการรับ-จ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปี 2556/2557 จังหวัดปทุมธานี  ให้กับชาวนาใน 7 อำเภอ  มีข้อมูลการรับจ่ายใบประทวนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556  ถึงวัน ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ดังนี้  ใบประทวนรับเกษตรกร จำนวน 8,225 ราย ใบประทวน 8,395 ฉบับ ปริมาณข้าว 125,575.96 ตัน จำนวนเงิน 1,855,062,864.02 บาทใบประทวนจ่าย เกษตรกร3563 ราย ใบประทวน 3,730 ฉบับ ปริมาณข้าว 57,077.17 ตัน จ่ายเงิน 852,311,907บาทใบประทวนคงเหลือ เป็นเงิน 1,002,751,957 บาท ธกส.ได้จ่ายเงินไปแล้ว 45.99 %ของใบประทวนรับ

ทั้งนี้ นายธงชัย ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วน ธกส.ปทุมธานี เองมีมาตรการและแนวทางให้การช่วยเหลือชาวนา ดังนี้ การขยายเวลาชำระหนี้โดยไม่เสียค่าปรับ การใช้บัตรสินเชื่อเกษตรปลอดดอกเบี้ย การซื้อปุ๋ยในโครงการพันธมิตร ธกส. ปลอดดอกเบี้ย  การให้กู้เงินดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งหากเกษตรกรท่านใดมีปัญหาด้านการเงินให้มาขอคำปรึกษากับ ธกส. ที่อยู่ใกล้บ้าน

 

 

                                                                  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode