กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นร่วมกิจกรรมเรารักขอนแก่นครั้งที่ 3/2557 ที่ สทท.ขอนแก่น

วันที่ 12 ก.พ. 2557 )
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นร่วมกิจกรรม "เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 3 /2557
                                   วันนี้ ( 12 กพ57) เวลา 07.30- 08.30 น ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายวินัย สิทธิมณฑล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม "เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 3/2557 ซึ่งกิจกรรม "เรารักขอนแก่น” จัดขึ้นเพื่อเป็นการพบปะหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น กิจกรรมเรารักขอนแก่น เป็นกิจกรรมที่ส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งองค์กรเอกชน จัดขึ้นเดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เพื่อพบปะหารือ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ผลงาน หรือกิจกรรมต่างๆ และที่สำคัญคือ การได้ร่วมพบปะกันเป็นประจำเดือนละสองครั้งนั้น ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น นำไปสู่เป้าหมายเดียวกันนั่นคือ "เรารักขอนแก่น” กิจกรรมครั้งนี้ มีเจ้าภาพร่วมกัน 13 หน่วยงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดออกอากาศรายการอีสานวันนี้ทางสทท.ขอนแก่นเรื่องการเตรียมป้องกันภัยแล้ง
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode