TH EN
กรมประชาสัมพันธ์
เพื่อเป็นการเตรียมการ และอำนวยความสะดวก รวดเร็ว แก่ประชาชน ผู้ที่ลงทะเบียน “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ในเขต กทม. ขอให้ตรวจสอบ วัน และ เวลา ในการรับมอบของพระราชทาน ที่ สนามศุภชลาศัย ได้ทางเว็บไซต์ www. bikefordad2015.com ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 575 6629–30  / ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดพร้อมกันทั่วประเทศ / ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองประจำแห่งวันพระบรมราชสมภพของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดเดือนธันวาคม 2558 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ / 

ข่าว >> ประกวดราคา
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร

วันที่ 21 มี.ค. 2554
ส.ปชส. ปราจีนบุรี
 
ด้วยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร(ปัจจัยการผลิตสำหรับสนับสนุนการเกษตรกร) จำนวน 2 รายการ ซึ่งพัสดุที่จะซื้อต้องเป็นของใหม่ เป็นของแท้ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 4 เมษายน 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3721-6670 ในวันและเวลาราชการ ***********************************
จำนวนคนอ่าน 17 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode