ขอเชิญประกวดคำขวัญ (slogan) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) (18/04/2557) / โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคฯ ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 (งดรับกระเช้า) สอบถามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1811 (18/04/2557) / ติดตามรายการของ สทท. (NBT)ทางเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ที่ ช่อง 2 (11/04/2557) / สายด่วน 1192 ใช้ "ไฮเทค" - ตามรถหาย โยงเครือข่ายทั่วประเทศ (09/04/2557) / การประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุมบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ลด์ กรุงเทพฯ (01/04/2557) / 
ข่าว >> จัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร

วันที่ 21 มี.ค. 2554 )
ส.ปชส. ปราจีนบุรี
 
ด้วยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร(ปัจจัยการผลิตสำหรับสนับสนุนการเกษตรกร) จำนวน 2 รายการ ซึ่งพัสดุที่จะซื้อต้องเป็นของใหม่ เป็นของแท้ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 4 เมษายน 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3721-6670 ในวันและเวลาราชการ ***********************************
จำนวนคนอ่าน 977 คน จำนวนคนโหวต 0 คน