กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กกต.สุโขทัย แจ้งให้ผู้ประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัด ยื่นลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัด ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2557

วันที่ 25 ธ.ค. 2556 )
ธนกฤต มาตรแม้น
 
กกต.สุโขทัย แจ้งให้ผู้ประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัด ยื่นลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัด ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2557
 
นายสุวัฒน์ สดใส ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ต้องเดินทางไปนอกเขตเลือกตั้งที่ตนต้องไปใช้สิทธิ หรือข้าราชการที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้ ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ โดยต้องยื่นคำขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าภายในวันที่ 13 – 17 มกราคม 2557 ณ สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้ในวันที่ 26 มกราคม 2557 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ
 
ส่วนผู้ที่เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดไว้ และประสงค์จะกลับมาใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตจังหวัดสุโขทัย(ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาแจ้งยกเลิกการขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดได้ที่ สำนักงาน กกต.จังหวัดสุโขทัย ภายในวันที่ 2 มกราคม 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน กกต.จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ 0 5561 4233 ถึง 4 ในวันและเวลาราชการเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode