กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กสทช. ขอต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

วันที่ 24 ธ.ค. 2556 )
 
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ดำเนินการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด สำนักงาน กสทช. ขอให้ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีความประสงค์จะต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ดำเนินการให้ผู้ทดลองประกอบกิจการยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการและเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ก่อนวันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมสิ้นสุดลง แต่ไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมสิ้นสุดลง มิฉะนั้น ถือว่าไม่ประสงค์จะทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงอีกต่อไป ผู้ที่จะต่อการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ให้ส่งอัตราค่าธรรมเนียมพิจารณาคำขอ ให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง โดยชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ชื่อบัญชี สำนักงาน กสทช. บัญชีที่1 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักงานพหลโยธิน ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 799-2-96140-0 และแนบสำเนาใบนำฝ่ามาพร้อมกับแบบรับรองแรปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการและเอกสารหลักฐานประกอบ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร และตรวจสอบรายชื่อสถานีที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนวันที่สิทธิในการทอลองประกอบกิจการเดิมสิ้นสุดลงที่ http://broadcast.nbtc.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ 1 (ปส.1) สำนักงาน กสทช.หมายเลขโทรศัพท์ 02-271761102-2717600 ปริญญา/ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode