กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เทศบาลนครขอนแก่นเดินหน้าพัฒนาเมืองขับเคลื่อนขอนแก่นไปสู่ความเป็นเมืองอารยสถาปัตย์แห่งประชาคมอาเซียน

วันที่ 23 ธ.ค. 2556 )
 
เทศบาลนครขอนแก่นเดินหน้าพัฒนาเมืองขับเคลื่อนขอนแก่นสู่ความเป็น "เมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตย์แห่งประชาคมอาเซียน"
                                       นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า เทศบาลนครขอนแก่นโครงการพัฒนาเมืองขอนแก่น ทางเทศบาลนครขอนแก่นทำโครงการ "ขอนแก่นเมืองใจดี ออกแบบเพื่อคนทั้งมวล" โดยใช้หลักอารยสถาปัตย์มาทำการปรับปรุงสถานที่สาธาณะต่างๆในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่นให้มีความสะดวก และปลอดภัยในการเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ในบริการสาธารณะของรัฐทุกรูปแบบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียมได้วางยุทธศาสตร์เมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองน่าอยู่ และเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านต่างๆในภูมิภาคนี้ เช่น ศูนย์กลางด้านการศึกษา การคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยว เราจึงเห็นว่าเรื่องอารยสถาปัตย์เป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็น เพราะจะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น โดยเฉพาะผู้พิการจะสามารถออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านได้ และทำงานสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวได้ เพื่อจะได้ไม่เป็นภาระของคนรอบข้าง หรือเป็นภาระของสังคมอีกต่อไป "เฉพาะในเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีคนพิการประเภทต่างๆอาศัยอยู่กว่า 1,000 คน เราพยายามให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ช่วยเสนอความคิดความเห็นต่างๆ อย่างเช่นการทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางลาด ที่จอดรถ ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุ แม้แต่ป้ายสัญลักษณ์รูปวีลแชร์ต่าง ๆ เราก็จะเชิญผู้ใช้งานตัวจริงมาช่วยสำรวจ และตรวจสอบดูว่าทำถูกต้องหรือไม่ ใช้งานได้สะดวก และปลอดภัยหรือไม่ เพราะที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มักเป็นแบบคิดแทนทำให้ ผลออกมาคือทำแล้วใช้งานไม่ได้ เช่น ทางลาด ชันเกินไป หรือห้องน้ำมีประตูแคบเกินไป" นายกฯขอนแก่นกล่าวถึงการทำอารยสถาปัตย์เมืองขอนแก่น
อารยสถาปัตย์มหานครขอนแก่น เริ่มต้นขึ้นแล้วด้วยการปรับปรุงทางลาดบริเวณทางขึ้นลง และทางเข้าออกตึกอาคารต่างๆทุกแห่งในสำนักงานเทศบาล มีที่จอดรถมที่มีรูปโลโก้วีลแชร์เด่นชัดหลายจุด และกำลังทำห้องน้ำวีลแชร์เพิ่มอีก 1-2 จุด อีกทั้ง กำลังทำทางลาดเชื่อมโยงฟุตบาททางเดินเท้าทั่วเมือง รวมถึงการจัดรถเทศบาลบริการรับส่งคน เป็นการประกาศความพร้อมของเมืองขอนแก่นในการเป็น "เมืองหลวงอารยสถาปัตย์อีสาน" สู่ประชาคมอาเซียน รวมพลังท้องถิ่น เชือมโยงสู่สากล และจะเป็น "ขอนแก่นโมเดล" ในการพัฒนาอารยสถาปัตย์ของท้องถิ่นเพื่อประโยชน์สุขของคนทั้งมวลต่อไป
 ข่าวพิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode