ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการพลังคิดสะกิดโลก ลดใช้พลังงานในสถานศึกษาทั่วประเทศ

วันที่ 29 พ.ย. 2556 )
 
โครงการ "พลังคิด สะกิดโลก” จัดแข่งขันประหยัดพลังงานในสถานศึกษาพร้อมกันทั่วประเทศ
                                      นายสุชาลี สุมามาลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ "พลังคิด สะกิดโลก” โดยมีนายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นประธานเปิดงานเมื่อวันที่ 28 พย 2556 โดย กระทรวงพลังงานได้เชิญศิลปินขวัญใจวัยรุ่น ริท เดอะสตาร์ และศิลปินชื่อดังวง "แทนทูคัลเลอร์” มาร่วมจัดกิจกรรมในโครงการพลังคิด สะกิดโลก กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ตระหนักและร่วมกันประหยัดพลังงานอย่างจริงจัง โครงการพลังคิด สะกิดโลก เป็นโครงการช่วยปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทย เห็นคุณค่าและให้ความสำคัญเรื่องพลังงานยิ่งขึ้น พร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานจนเป็นนิสัย และเป็นแนวร่วมในการกระตุ้นให้คนใกล้ชิดในสังคมรอบข้าง เกิดการตื่นตัวในการลดใช้พลังงานและช่วยชาติประหยัดพลังงาน สถานการณ์ราคาพลังงานโลกที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นมาตลอด กระทบต่อการดำเนินชีวิตประชาชนระทรวงพลังงาน จึงรณรงค์การประหยัดพลังงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานของรัฐบาล ที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงาน เกิดจิตสำนึกที่ดีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 6 ภาค ทั้งในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา พร้อมจัดให้มีรางวัลสนับสนุนการศึกษาจำนวนรวมทั้งสิ้น 46,500,000 บาท ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดๆละ 2 รางวัลๆละ 250,000 บาท รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคๆละ 1 รางวัลรวม 6 รางวัลๆละ 1,000,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ และรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ทุนสนับสนุนการศึกษา 2,000,000 บาทพร้อมโล่เกียรติคุณ
 ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
จำนวนคนอ่าน 397 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

กระทรวงแรงงาน SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ