กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ศาลแรงงานกลาง เชิญเข้าร่วมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทุนมนุษย์

วันที่ 1 มี.ค. 2554 )
ศาลแรงงานกลาง
 
 
ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการหลักสูตร "กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทุนมนุษย์ : แนวทางสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์กร”
ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔
ณ โรงแรมเอสซีปาร์ค ถนนประดิษฐ์มนูธรรม (เลียบทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์) กรุงเทพฯ
เนื้อหาหลักสูตร :-
· การบริหารจัดการทุนมนุษย์ตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์
· การบริการจัดการทุนมนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงาน
· การบริหารจัดการทุนมนุษย์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
· การบริหารจัดการทุนมนุษย์ด้านสวัสดิการพนักงาน : สิทธิประโยชน์และภาระภาษีอากร
· กฎหมายแรงงาน : กุญแจสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการ
· ข้อพึงระวัง-ข้อควรปฏิบัติก่อนการสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน
· การระงับข้อพิพาทโดยศาลแรงงานกลางกับการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม
 
คณะวิทยากรประจำหลักสูตร :-
ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแรงงานกลาง
อาจารย์วิรัตน์ ลัทธิวงศกร ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแรงงานกลาง
อาจารย์พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๔
รองศาสตราจารย์เพิ่มบุญ แก้วเขียว อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ เจริญ ผู้เชี่ยวชาญประนอมข้อพิพาทแรงงานประจำศาลแรงงานกลาง
อาจารย์ธีระพงศ์ ฮั่นไพศาล ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง
อาจารย์ฉันทนา เจริญศักดิ์ เลขานุการศาลแรงงานกลาง
 
*** ผู้เข้าร่วมจะได้รับวุฒิบัตรแสดงว่าเข้าร่วมการเรียนรู้ ***
สมัครด่วนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดกำหนดการได้ที่ http://www.lbc.coj.go.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่
หน่วยสวัสดิการศาลแรงงานกลาง
โทรศัพท์ ๐๒-๒๓๕-๑๕๐๑-๘ ต่อ ๑๔๙, ๒๓๐ หรือ ๐๒-๒๓๕-๑๖๒๙, ๐๘๕-๐๙๒-๙๖๙๕เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode