กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สรุปผลการประกวดของดีเมืองอ่างทองประเภทหัตถศิลป์อ่างทอง ในงาน “115 ปี ของดีเมืองอ่างทอง 2554”

วันที่ 1 มี.ค. 2554 )

ประเภทผลิตภัณฑ์ตะกร้าจักสานหวาย
รางวัลที่ ๑ ได้รับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวนเงิน ๒,๕๐๐ บาท ได้แก่ นายประยงค์ รอดเสียงล้ำ อยู่บ้านเลขที่ 47/2 ม.2 ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
รางวัลที่ ๒ ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวนเงิน 1,๕๐๐ บาท ได้แก่ นางสาวพัชราภรณ์ บุญรื่น อยู่บ้านเลขที่ 72/1 ม.8 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
รางวัลที่ ๓ ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวนเงิน 1,000 บาท ได้แก่ นางสาวปรีดานุช สาขามุละ อยู่บ้านเลขที่ 57/1 ม.11 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวนเงิน ๕๐๐ บาท ได้แก่ นายมงคล แก้วเขียว อยู่บ้านเลขที่ 54 ม.7 ตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
 
ประเภทผลิตภัณฑ์กระเป๋าถือสตรีจักสานจากไม้ไผ่
รางวัลที่ ๑ ได้รับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวนเงิน ๒,๕๐๐ บาท ได้แก่ นายพรชัย บุญรื่น อยู่บ้านเลขที่ 77 ม. 8 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
รางวัลที่ ๒ ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวนเงิน 1,๕๐๐ บาท ได้แก่ นางสาวอัมพร จันทร์ถาวร อยู่บ้านเลขที่ 41/1 ม.1 ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
รางวัลที่ ๓ ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวนเงิน 1,000 บาท ได้แก่ นางมาลี เรือนงาม อยู่บ้านเลขที่ 45 ม. 6 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวนเงิน ๕๐๐ บาท ได้แก่ นางนพภา กาจปาน อยู่บ้านเลขที่ 44 ม. 7 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
 
ประเภทผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรีจักสานจากผักตบชวา
รางวัลที่ ๑ ได้รับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวนเงิน ๒,๕๐๐ บาท ได้แก่ นางอารมณ์ ศิริบุตร อยู่บ้านเลขที่ 149 ม.3 ตำบลโพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
รางวัลที่ ๒ ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวนเงิน 1,๕๐๐ บาท ได้แก่ นางประทุม ตรีชื่น อยู่บ้านเลขที่ 4 ม. 2 ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
รางวัลที่ ๓ ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวนเงิน 1,000 บาท ได้แก่ นางสุจิตรา อินทวี อยู่บ้านเลขที่ 2 ม. 2 ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวนเงิน ๕๐๐ บาท ได้แก่ นางประสิทธิ์ ทับทิมศรี อยู่บ้านเลขที่ 19 ม. 3 ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทองเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode