กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เชิญร่วมโหวต“ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต”ปทุมธานี รู้ซึ้งคุณค่าของ “น้ำ” ในรายการ “ร้อยมือสร้างเมือง” พิมพ์ RM 23 ส่ง SMS มาที่ 4111012 ถึง 25 ธ.ค.56

วันที่ 12 พ.ย. 2556 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 
เชิญร่วมโหวต"ชุมชนสร้างสรรค์นค รรังสิต”ปทุมธานี รู้ซึ้งคุณค่าของ "น้ำ” ในรายการ "ร้อยมือสร้างเมือง” พิมพ์ RM 23 ส่ง SMS มาที่ 4111012 ถึง 25 ธ.ค.56 
           เชิญร่วมโหวตให้"ชุมชนสร้างสรรค ์นครรังสิต”เทศบาลนครรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เสนอโครงการพัฒนาเมือง"น้ำประปา ชุมชน ขยายเขตประปาริมคลองรังสิต” เสียน้ำตา!! รู้ซึ้งคุณค่าของ "น้ำ” ออกอากาศในรายการ "ร้อยมือสร้างเมือง”วันอาทิตย์ท ี่ 29 กันยายน 2556 เวลา 20.30 – 21.30 น. ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี โดยมีผลคะแนน98.50 เป็นที่หนึ่งจนถึงขณะนี้ จึงขอเชิญร่วมโหวตและเป็นกำลังใ จให้พี่น้องชุมชนสร้างสรรค์นครร ังสิต พิมพ์ RM 23 ส่ง SMS มาที่ 4111012 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2556
           จากชุมชนที่ใครๆ ก็หาว่าเป็นคนเร่ร่อน แต่พวกเขาสามารถต่อสู้จนมีบ้าน และรวมตัวกันจนกลายเป็นชุมชนสร้ างสรรค์นครรังสิต–นครนายก จังหวัดปทุมธานี เพื่อแก้ไขปัญหาที่ยิ่งใหญ่สำหร ับพวกเขา นั่นก็คือ "ปัญหาน้ำประปา” กับ "โครงการน้ำประปาชุมชนขยายเขตปร ะปาริมคลองรังสิต” ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นใน ชุมชนเมืองที่อยู่ติดและใกล้ชิด กับกรุงเทพมหานคร เพราะ "น้ำ” ถือได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นในการดำ รงชีวิตมนุษย์มากมาย และมีค่ามากสำหรับคนในชุมชนสร้า งสรรค์รังสิตนี้ด้วย เพราะปัจจุบันคนในชุมชนนี้ไม่มี น้ำประปาใช้แบบถาวร ต้องไปใช้น้ำประปาชั่วคราวที่มี ค่าใช้จ่ายสูง เพราะเป็นค่าน้ำที่เรียกเก็บในอ ัตราก้าวหน้า ทำให้นอกจากจะต้องเสียค่าน้ำที่ แพงแล้ว น้ำยังไหลน้อย แถมชาวบ้านยังต้องตื่นขึ้นมากลา งดึก เพื่อรองน้ำไว้ใช้ในตอนกลางวัน บางคนไม่ได้รองน้ำใช้ ก็ต้องไปขอน้ำจากข้างบ้านเพื่อล ้างหน้าไปทำงานก็มี จากปัญหานี้ทำให้ชาวบ้านพึ่งตนเ องด้วยการผนึกกำลังรวมกันแก้ไขร ะบบสาธารณูปโภค โดยเฉพาะประปาชุมชนเข้าสู่ทุกคร ัวเรือน แต่ปัญหาก็คือชาวบ้านต้อใช้นำปร ะปาราคาต่อหน่วยสูงกว่าปกติมาก ในราคาหน่วยละ 35-37 บาท อีกทั้งท่อประปาเข้าบ้านมีขนาดเ พียง 1 นิ้ว ทำให้น้ำไหลน้อย ไม่เพียงพอเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode