กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการแก้ปัญหาภัยแล้งและอุกทกภัย

วันที่ 12 พ.ย. 2556 )
 
จังหวัดขอนแก่นประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการ แก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
                                                 วันนี้ ( 12 พย 2556) เวลา 10.00 น ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จังหวัดขอนแกน นายวินัย สิทธิมณฑล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดการประชุมระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ตามโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ จังหวัดขอนแก่น ผศ. วิเชียร ปลื้มกมล หัวหน้าโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและ พัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดทำโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและ พัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรรวมทั้งทรัพยากรอื่นๆที่จำเป็นของจังหวัดที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของพื้นที่ สำหรับเป็นแผนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำของจังหวัด โดยทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการสำรวจเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อรวบรวมปัญหาและความต้องการหรือข้อเสนอโครงการแก้ปัญหาเรื่องน้ำในตำบลอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการ แก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 เพื่อให้แผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำเป็นแผนที่ถูกต้องชัดเจน ครบถ้วนข้อเสนอสะท้อนสภาพปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งที่มาจากชุมชนที่แท้จริงประการสำคัญการจัดสรรงบประมาณเพื่อบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความช้ำซ้อนโครงการระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบชัดเจนเกิดการยอมรับเพราะทำโครงการแบบBottom up มีความชัดเจนในพื้นที่ พร้อมนำเสนอแผนโครงการที่ระบุตำแหน่งในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไปจังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 1,837 หมู่บ้านประสบน้ำท่วม 326 หมู่บ้าน ครั้งต่อไปกำหนดประชุมในวันที่ 27 พย.2556
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณีเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode