กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ตากจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

วันที่ 12 พ.ย. 2556 )
บำรุง เนียมนาค/ส.ปชส.ตาก
 
              จังหวัดตาก จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
              นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดได้ดำเนินโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตาก”ในแต่ละเดือนเพื่อเป็นการนำส่วนราชการต่าง ๆ ออกไปให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้น สำหรับในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ นี้ จังหวัดตาก จะจัดโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตาก” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านปะละทะ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยจะนำส่วนราชการประจำจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ออกไปให้บริการประชาชนฟรี เช่น ปศุสัตว์จังหวัดตาก ให้บริการด้านการทำหมัน และให้วัคซีนสุนัข แมว สำนักงานประกันสังคมให้บริการด้านให้คำปรึกษาเรื่องการมีงานทำ การลงทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ สถานีพัฒนาที่ดิน บริการแจกปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ให้คำปรึกษาเรื่องดิน สำนักทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแจกพันธุ์ไม้ สำนักงานจัดหางาน ให้บริการรับสมัครงาน และให้คำปรึกษาการไปทำงานต่างประเทศ เป็นต้น
               ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากจะนำส่วนราชการออกให้บริการกับประชาชนในด้านต่าง ๆ แล้ว ยังเข้าไปรับทราบปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไปอีก
               จังหวัดตาก จึงเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบล หรือตำบลใกล้เคียงไปรับบริการได้ฟรี ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านปะละทะ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
 
 
                                       .........................................เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode