กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดตาก ประชุมซักซ้อมคณะทำงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย

วันที่ 12 พ.ย. 2556 )
บำรุง เนียมนาค/ส.ปชส.ตาก
 
                บ่ายวานนี้ (๑๑ พ.ย.๕๖) เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมเพื่อซักซ้อมคณะทำงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมีคณะทำงานจำนวน ๕๐ คนเข้าร่วมประชุม
               ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ ในพื้นที่ ๓๖ จังหวัด กลุ่มเป้าหมาย จังหวัดตาก เป็น ๑ ใน ๓๖ จังหวัดที่จะต้องจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินโครงการ ๒ แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำห้วยฉลอม ตำบลท้องฟ้าอำเภอบ้านตาก และเทศบาลนครแม่สอด ซึ่งเป็นพื้นที่ปิดล้อม ทั้งสองพื้นที่ดังกล่าวผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผลกระทบโดยตรง ๔๗,๕๐๐ คน มีประชากรที่ได้รับโดยตรงและอ้อม ๕๒๖,๑๐๐ คน โดยจะจัดเวทีฯ วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยจะมีประชาชนกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจำนวน ๘๐๐ คน เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ
               ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่ได้ประชุมคณะทำงานการรับฟังความคิดเห็นฯ ในวันนี้ ทุกฝ่ายมีความพร้อมที่จะจัดเวทีฯในวันและเวลาดังกล่าว
 
 
                                    ----------------------------------เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode