กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี รณรงค์เฝ้าระวังอันตรายช่วงเทศกาลลอยกระทงปี 2556

วันที่ 12 พ.ย. 2556 )
 
นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ด้วยในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ตรงกับเทศกาลวันลอยกระทง ซึ่งคนไทยได้ยึดถือเป็นประเพณีอันดีงามสืบต่อกันมาแต่โบราณ เป็นการขอขมาแก่พระแม่คงคา ตามคติความเชื่อ เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมของไทยไว้ มิให้สูญหายไปตามกาลเวลา และให้รู้ถึงคุณค่าของน้ำหรือแม่น้ำลำคลอง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต จากสถิติพบว่าในเดือนพฤศจิกายนที่มีการเทศกาลลอยกระทง เป็นเดือนที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และอัตราการเจ็บป่วยฉุกเฉินมากเป็นอันดับต้น ๆ ของปี โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ ซึ่งมักเกิดกับเด็กอายุ 10-14 ปี ดังนั้น ผู้ปกครองควรอธิบายให้เด็กเข้าใจถึงอันตราย และไม่ควรให้เด็กจุดเล่นเองโดยเด็ดขาด
นอกจากนี้ เทศกาลลอยกระทง ยังเป็นช่วงที่เด็กไทยเสี่ยงจมน้ำเสียชีวิตสูงสุดในรอบปี ซึ่งสถิติในรอบ 4 – 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า ในคืนวันลอยกระทงจะมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตทันที 5 ศพ และในวันรุ่งขึ้นจะพบอีก 8 ศพ หรือเฉลี่ย 13 ศพ จาก 2 สาเหตุหลัก ได้แก่ การพลัดตกน้ำ เพราะผู้คนเบียดเสียด และการลงน้ำไปเก็บเศษเงินในกระทง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี จึงขอความร่วมมือหน่วยงานภาคราชการ เอกชน สถานศึกษา อำเภอทุกอำเภอ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน ได้ใช้ช่วงเวลาในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2556 อย่างเหมาะสม เป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของไทย ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว ตลอดจนช่วยประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ระมัดระวัง บุตรหลานในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยง อาทิ การดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่าง ๆ การเล่นประทัด การเลาะวิวาท เป็นต้น เพื่อให้เทศกาลวันลอยกระทงเป็นประเพณีอันดีงามสืบไป
 
/ น.ส. พรพรรณ  สินศุข  นักศึกษาฝึกงาน - ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode