กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ปทุมธานีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

วันที่ 12 พ.ย. 2556 )
สนง.เกษตรและสหกรณ์จ.ปทุมธานี
 

ปทุมธานีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

          จังหวัดปทุมธานีและส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”   โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธาน พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบิดาแห่งฝนหลวง   ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น.  ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี    

             ด้วยในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ที่จะถึงนี้ ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของปวงชน     ชาวไทย คือ "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ที่เวียนมาบรรจบครบรอบเป็นปีที่ 58 นับจากวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริริเริ่มโครงการฝนหลวงขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 และเป็นปีที่ 11 นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะ ทรงเป็น "พระบิดาแห่งฝนหลวง” และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยพร้อมเพียงกันทุกจังหวัด เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ให้เป็น ที่ประจักษ์รับรู้ของประชาชนโดยทั่วถึง เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ที่แสดงความกตัญญูกตเวทีและความจงรักภักดี ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันพระบิดา      แห่งฝนหลวง” ในการนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "พระบิดาแห่งฝนหลวง” และจุดลงนามถวายพระพร ณ ห้องโถง ชั้น 1  ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 7  - 14 พฤศจิกายน 2556
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode