กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ปทุมธานีจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “วันบิดาแห่งฝนหลวง” ณ ศาลากลางจังหวัด

วันที่ 8 พ.ย. 2556 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

ปทุมธานีจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "วันบิดาแห่งฝนหลวง” ณ ศาลากลางจังหวัด             

                 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดปทุมธานี จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  "วันบิดาแห่งฝนหลวง”  วันที่ 7  -  14 พฤศจิกายน  2556    บริเวณห้องโถง  ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 

                  โครงการ พระราชดำริฝนหลวง เป็นโครงการที่ก่อกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากของพสกนิกรในท้องถิ่นทุรกันดาร ที่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม อันเนื่องมาจากภาวะแห้งแล้งซึ่งมีสาเหตุมาจาก ความผันแปร และคลาดเคลื่อนของฤดูกาลตามธรรมชาติ กล่าวคือ ฤดูฝนเริ่มต้นล่าเกินไป หรือหมดเร็วกว่าปกติหรือฝนทิ้งช่วงยาวในช่วงฤดูฝน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริริเริ่มโครงการฝนหลวงขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๘  และในปีที่  ๑๑  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น "บิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดปทุมธานี กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันพระบิดาแห่งฝนหลวง  ได้แก่  การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "วันบิดาแห่งฝนหลวง” ตั่งแต่วันที่  7  -  14 พฤศจิกายน  2556 ณ  บริเวณห้องโถง  ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  และพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดี  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน  2556     ณ  บริเวณห้องโถง  ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี       

                   ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "วันบิดาแห่งฝนหลวง”วันที่ 7  -  14 พฤศจิกายน  2556     ณ  บริเวณห้องโถง  ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี   และร่วมในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดี  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   "วันบิดาแห่งฝนหลวง”  วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน  2556     ณ ศาลารักษ์ปทุม  ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี   
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode