TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญนิติ นักศึกษา ส่งผลงานแอนิเมชันเข้าร่วมการประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชันไทย (Young Animator contest) ในหัวข้อ "Trust in Thailand" ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 15 พ.ค. - 30 มิ.ย. 59 ดูรายละเอียด thainews.prd.th/en โทร 0-2248-8638,0-2248-8617 / สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ขอเชิญชวนดาวน์โหลดฟรี! แอปพลิเคชัน G-News ข่าวสารภาครัฐที่ส่งตรงถึงมือคุณ แอปฯเดียวครบทุกเรื่องราว เชื่อถือได้ ไม่พลาดข่าวสำคัญ สามารถติดตามข้อมูลและบริการภาครัฐอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.GovChannel.go.th / ภาษีไปไหน! รู้ลึก รู้จริง การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ทุกโครงการทั่วประเทศ คลิกเลย เว็บไซต์ govspending.data.go.th พร้อมแจ้งเบาะแสทุจริตได้ทันทีภายในเว็บ / 

ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

วันที่ 25 ก.พ. 2554
 
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา10.00น ที่ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 กำหนดการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตรวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ฯ ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เปิดเผยว่า เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จึงได้ร่วมมือกับ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จัดกิจกรรมพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาขึ้น โดยกิจกรรมในภาคเช้า จะเป็นการบรรยายสาระความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพักใช้ การเพิกถอน และการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดย นายองค์กร อมรศิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา เป็นวิทยากรให้ความรู้จากนั้น จะเป็นการบรรยายเรื่อง นโยบายการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย นายวัฒนา วรรณโสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนภาคบ่าย ผู้เข้าร่วมการพัฒนาจะได้รับฟังการบรรยายพิเศษของ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง และแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดรับกับการปฏิรูปการศึกษา ต่อจากนั้นจะเป็นพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตรวิทยฐานะ แก่ผู้ให้การสนับสนุนและทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ผ่านการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด รุ่นที่ 1 จำนวน 1,123 คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ก ับครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งคาดว่าผลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในสถานศึกษาในที่สุด ข้อมูลข่าวกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต1 /ทรภูไพร วันโพนทอง/รายงาน
จำนวนคนอ่าน 195 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode