TH EN
กรมประชาสัมพันธ์
ขอเชิญจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ให้เกิดรักในแผ่นดินดินไทย และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธ.ค. 58-31 ธ.ค.58 / เพื่อเป็นการเตรียมการ และอำนวยความสะดวก รวดเร็ว แก่ประชาชน ผู้ที่ลงทะเบียน “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ในเขต กทม. ขอให้ตรวจสอบ วัน และ เวลา ในการรับมอบของพระราชทาน ที่ สนามศุภชลาศัย ได้ทางเว็บไซต์ www. bikefordad2015.com ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 575 6629–30  / ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดพร้อมกันทั่วประเทศ / 

ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กิจกรรมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 25 ก.พ. 2554
 
นายมรกต คงทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริและศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ภาคกลาง ขอความร่วมมือให้จังหวัดสนับสนุนกิจกรรมและบริการภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคกลาง โดยเชิญชวนให้มีผ้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในลักษณะศึกษาดูงานหรือเข้าค่ายฝึกอบรม เพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้มีงบประมาณเพียงพอ ในการบริหารจัดการ ดูแลรักษาและทำนุบำรุงอาคารสถานที่ จึงขอเชิญชวนส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่มีกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการจัดการประชุมสัมมนา ทัศนศึกษา การเข้าค่ายฝึกอบรม หรือการศึกษาดูงาน ให้นำคณะไปดูงาน/เยี่ยมชมหรือเข้าค่ายฝึกอบรมในศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาค กลาง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ (พ.ต.ผดุง โพธิ์ชู โทร ๐๘๑-๕๖๖๒๑๑๐ ผู้ประสานงาน ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคกลาง)
จำนวนคนอ่าน 29 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode