กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กิจกรรมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 25 ก.พ. 2554 )
 
นายมรกต คงทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริและศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ภาคกลาง ขอความร่วมมือให้จังหวัดสนับสนุนกิจกรรมและบริการภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคกลาง โดยเชิญชวนให้มีผ้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในลักษณะศึกษาดูงานหรือเข้าค่ายฝึกอบรม เพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้มีงบประมาณเพียงพอ ในการบริหารจัดการ ดูแลรักษาและทำนุบำรุงอาคารสถานที่ จึงขอเชิญชวนส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่มีกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการจัดการประชุมสัมมนา ทัศนศึกษา การเข้าค่ายฝึกอบรม หรือการศึกษาดูงาน ให้นำคณะไปดูงาน/เยี่ยมชมหรือเข้าค่ายฝึกอบรมในศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาค กลาง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ (พ.ต.ผดุง โพธิ์ชู โทร ๐๘๑-๕๖๖๒๑๑๐ ผู้ประสานงาน ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคกลาง)เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode