กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
นครปฐมสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

วันที่ 25 ก.พ. 2554 )
 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เปิดเยว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ได้รับแจ้งจากสถานสงเคราะห์เด็กพญาไท ว่าได้อนุมัติรับเด็กชายวรชิต ปานณรงค์ เกิดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เข้าไว้ในความอุปการะเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๔ โดยโรงพยาบาลราชวิถีนำส่ง เนื่องจากเด็กถูกทิ้งหลังคลอดที่โรงพยาบาลราชวิถี จากหลักฐานระบุว่ามารดาเด็กชื่อนางสาวจิตรลัดดา ปานณรงค์ มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครปฐม หากผู้ใดเป็นมารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก โปรดนำสูติบัตรเด็ก บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน สามารถไปติดต่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม หรือสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เลขที่ ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ถนนภูมิเวท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทร.๐๒-๕๘๔๗๒๕๓ ในวันแล ะเวลาราชการโดยด่วนเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode