กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยชายแดนไทย

วันที่ 25 ก.พ. 2554 )
 
นายชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์ ผู้ว่าราการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเหตุความไม่สงบมีการปะทะกันระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชาบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านจังหวัดศรีสะเกษ ทำให้บ้านเรือน ทรัพย์สินของทางราชการและประชาชนได้รับความเสียหาย และเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้ง "ศูนย์อำนวยช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา”ขึ้น เพื่อรับบริจาคเงินและสิ่งของสำหรับให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ปร ะสบภัย จังหวัดนครปฐมจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของผ่านศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ ในวะหว่างเวลา ๐๙.๐๐- ๒๑.๐๐ น. ของทุกวันราชการ สำหรับวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น. ซึ่งสามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเฟื่องนคร ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๑๕๙-๐-๐๕๗๓๓-๓ ชื่อบัญชี "กระทรวงมหาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา” หรือบริจาคสิ่งของ สามารถบริจาคได้ที่กระทรวงมหาดไทย ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ กระทรวงมหาดไทย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๒๓๘๘๕๑ โทรสาร ๐๒-๖๒๒๒๔๔๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode