กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สมุทรปราการจัดสานสัมพันธ์เครือข่ายประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 ก.พ. 2554 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
 
สมุทรปราการจัดสานสัมพันธ์เครือข่ายประชาสัมพันธ์
 
          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (อปม.) วิทยุชุมชน และสื่อท้องถิ่น สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
          นางกัญญา พรปรีชา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดโครงการ สานสัมพันธ์เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (อปม.) วิทยุชุมชนและสื่อมวลชนท้องถิ่น ในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 40 คน
          อปม. วิทยุชุมชน และสื่อมวลชนท้องถิ่น เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ ทำให้มีโอกาสรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปแก้ไข และยังเป็นคนกลางที่สามารถนำข้อมูลข่าวสารของจังหวัดสมุทรปราการตลอดจนนโยบายของรัฐไปขยายผลสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์จากภาครัฐสู่ประชาชน และจากประชาชนกลับสู่ภาครัฐ รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนเพื่อร่วมระดมความคิดเห็น แนวทางการเผยแพร่ข่าวสาร นโยบายของรัฐบาลและจังหวัดสมุทรปราการ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นกลางไม่สร้างความแตกแยกในสังคม /เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode