ร่วมส่งบทความประกวดหัวข้อ "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลกกับงานพัฒนาสังคม" (08/08/2557) / ขอเชิญร่วมประดับธงชาติไทยคู่กับธง สก. พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมตั้งเครื่องสักการะบูชา ตามหน่วยงาน อาคาร บ้านเรือน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12-31 ส.ค. 57 (30/07/2557) / รวมใจรักภักดีบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน ในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-15.00 น. ณ บริเวณด้านหลังอาคารกรมประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31ธันวาคม 2557 (23/06/2557) / จากนี้ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง รถไฟฟ้าบีทีเอส จะเปิดให้บริการระหว่าง เวลา 06.00 - 23.00 น. ทั้งนี้ รถไฟฟ้าขบวนแรกจากสถานีปลายทางสายสุขุมวิท จะเริ่มเวลา 05.15 น. และสายสีลม 05.30 น. Until further notice, the BTS SkyTrain will be open for service from 06. (26/05/2557) /  1 พ.ค. 57 เวลา 18.00 น.กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานลีลาศ อาคารใหม่สวนอัมพร สนใจติดต่่อ 092-2468488 (01/05/2557) / 
ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ว่าฯ ชลบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอพนัสนิคม

วันที่ 9 ต.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 362 คน)
 
ผู้ว่าฯ ชลบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอพนัสนิคม
 
 
          ตามที่ได้มีฝนตกติดต่อกันหลายวันในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบ่อทอง อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอหนองใหญ่ และอำเภอบ้านบึง ส่งผลให้พื้นที่อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอบ่อทอง อำเภอพนัสนิคม และอำเภอพานทอง เกิดน้ำท่วม นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายรณเทพ อนุวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี เขต3 นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์หารบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ นายอำเภอพนัสนิคม หัวหน้าส่วนราชการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะ ได้นำถุงยังชีพที่ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 1,000 ชุด ไปแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม 3 ตำบล ที่ได้รับความเดือนร้อน โดยได้รับความจากกลุ่มสมาชิกออฟโรด์นำรถมาอำนวยความสะดวกให้คณะเพื่อนำสิ่งของเข้าที่หมาย และกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ ได้นำรถบรรทุกอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอีกด้วย
            สำหรับจังหวัดชลบุรี นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ได้อาศัยอำนาจตามข้อ 20(2) ข้อ 20 วรรคสาม ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 เนื่องจากเป็นกรณีฉุกเฉิน และจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือ เป็นกรณีเร่งด่วน ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่เกิดภัย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ตามระเบียบกระทรงกลึงว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 โดยจังหวัดชลบุรี ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเกาะจันทร์ ได้เกิดเหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยเกิดหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณประเทศกัมพูชาได้เคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณอ่าวไทยระหว่างวันที่ 5 -7 ตุลาคม 2556 ส่งให้เกิดอุทกภัยที่หมู่ 1 – 12 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ และหมู่ที่ 1 – 15 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 เวลา 21.00 น. ก่อให้เกิดความเสียหายส่งผลให้ราษฎรได้รับผลกระทบในด้านต่างๆ และภัยพิบัติดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด ส่วนอำเภอบ่อทองได้เกิดเหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยเกิดหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณประเทศกัมพูชาได้เคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณอ่าวไทยระหว่างวันที่ 5 -7 ตุลาคม 2556 ส่งให้เกิดอุทกภัยที่หมู่ 1 ตำบลบ่อทอง หมู่ที่ 3และ6 ตำบลบ่อกวางทอง หมู่ที่ 5 ตำบลธาตุทอง หมู่ที่ 1และ3 ตำบลวัดสุวรรณ หมู่ที่ 3และ4 ตำบลพลวงทอง และหมู่ที่ 1 – 7 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 เวลา 04.00 น. ก่อให้เกิดความเสียหายส่งผลให้ราษฎรได้รับผลกระทบในด้านต่างๆ และภัยพิบัติดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด ส่วนด้านอำเภอพนัสนิคม ได้เกิดเหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยเกิดพายุโซนร้อน "หวู่ติ๊บ” ประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคตะวันออก และมาสุมตะวันตอกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ส่งผลให้เกิดอุทกภัยขึ้นที่หมู่ที่ 1,2,4,5,6,9 ตำบลหนองเหียง หมู่ที่ 1,2,3,4,6,7 ตำบลหนองขยาด หมู่ที่ 2 – 10 ตำบลสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 1- 5 ตำบลบ้านช้าง หมู่ที่ 1,3 – 12 ตำบลหมอนนาง หมู่ที่ 1,2 ตำบลทุ่งขวาง หมู่ที่ 1,3,8,9 ตำบลหน้าพระธาตุ หมู่ที่ 1,2,8 ตำบลนาวังหิน หมู่ที่ 1,2,7 ตำบลท่าข้าม หมู่ที่ 1 – 11 ตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 1 – 11 ตำบลไร่หลักทองหมู่ที่ 4,6,7 ตำบลบ้านเซิด หมู่ที่ 1,3,5 – 10,15 ตำบลนาเริก หมู่ที่ 1 – 7 ตำบลนามะตูม และหมู่ที่ 3 – 10 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 เวลา 03.00 น. ก่อให้เกิดความเสียหายส่งผลให้ราษฎรได้รับผลกระทบในด้านต่างๆ และภัยพิบัติดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด และอำเภอพานทอง ได้เกิดเหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยเกิดหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณประเทศกัมพูชาได้เคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณอ่าวไทยระหว่างวันที่ 5 -7 ตุลาคม 2556 ส่งให้เกิดอุทกภัยที่หมู่ 2,3,4,5,7 ตำบลหนองหงส์ หมู่ที่ 1 – 9 ตำบลมาบโป่ง หมู่ที่ 1 – 5 ตำบลหนองกะขะ หมู่ที่ 1,2,3,6 ตำบลหนองตำลึง หมู่ที่ 1,2,5 ตำบลโคกขี้หนอน หมู่ที่ 7,9,10 ตำบลพานทอง หมู่ที่ 2,3 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 เวลา 21.00 น. ก่อให้เกิดความเสียหายส่งผลให้ราษฎรได้รับผลกระทบในด้านต่างๆ และภัยพิบัติดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด
 
          นอกจากนี้ นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายในนายพรชัย ขวัญสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุม พร้อมด้วยปลัดจังหวัดชลบุรี นายอำเภอบ้านบึง อำเภอหนองใหญ่ นายอำเภอเกาะสีชัง นายอำเภอสัตหีบ นายอำเภอบางละมุง นายอำเภอศรีราชา องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และมูลนิธิต่างๆในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งกำลังและนำสิ่งของร่วมบริจาคให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้เกิดอุทกภัยในครั้งนี้
จำนวนคนอ่าน 363 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ