กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
นายกรัฐมนตรีมอบโฉนดชุมชนใบแรกให้กับสหกรณ์บ้านคลองโยง จำกัด อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

วันที่ 14 ก.พ. 2554 )
 
นายกรัฐมนตรีมอบโฉนดชุมชนใบแรกด้วยตัวเอง ตามนโยบายการกระจายการถือครองที่ดินและบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนและมั่นคงโดยชุมชน ให้กับสหกรณ์บ้านคลองโยง จำกัด วันนี้(๑๒ กพ.๕๔) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ที่ทำการสหกรณ์บ้านคลองโยง จำกัด หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันนี้ (๑๒ ก.พ.๕๔) เวลา ๐๙.๐๐ น. ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นประธานมอบโฉนดชุมชนใบแรก ตามนโยบายการกระจายการถือครองที่ดินและบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนและมั่นคงโดยชุมชน ให้กับสหกรณ์บ้านคลองโยง จำกัด หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงาน เพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน(ปจช.) พร้อมด้วย นายชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้การตอนรับ ซึ่งหลังจากการมอบโฉนดชุมชนแล้ว นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมชมผลิตผลของชุมชน ปลูกต้นจันทน์ต้นไม้ประจำจังหวัดนครปฐมเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการทำกินและรักษาที่ดินอย่างยั่งยืน ร่วมกิจกรรมโยนข้าว และปิดท้ายด้วยการพูดคุยกับชาวบ้านชุมชนคลองโยง เรื่อง "อนาคตใหม่ ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง” สำหรับ "โฉนดชุมชน” คือ หนังสืออนุญาตให้ชุมชนร่วมกันบริหารจัดการการครอบครองที่ดินและใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เพื่อสร้างวามมั่นคงในการอยู่อาศัยและการใช้ประโยชน์ในที่ดินของชุมชนซึ่งชุมชนมีหน้าที่ต้องดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปฏิบัติการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการมอบโฉนดชุมชนให้กับสหกรณ์ชุมชน บ้านคลองโยง จำกัด นับเป็นชุมชนนำร่องและเป็นใบแรกของประเทศไทย(สุชาดา พรหมจำรัส/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม)เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode