TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ

วันที่ 12 ก.ย. 2556
 
โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
                                                    นายสุภกร บัวสาย ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนเปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกสนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)จัดให้มีการสนับสนุนงายประมาณ โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ แก่โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทั่วประเทศโดยสนับสนุน 2 ประเด็นหลัก การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาทักษะอาชีพ สถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่สนในสามารถเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้แห่งละ 1 โครงการ วงเงิน 50,000 บาท-100,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน โดยเสนอโครงการไปยังสสค.ตั้งแต่บัดนี้- 31 ตุลาคม 2556 ผู้สนใจสามารถดาวโหลดเอกสารประกาศสนับสนุนโครงการ เพิ่มเติมได้ที่ http://www.qlf/ .or.th sinv Fmi 02-6191811
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
จำนวนคนอ่าน 206 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode