TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สพม.23 สกลนคร ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

วันที่ 9 ก.ย. 2556
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19
 

เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม - 1 กันยายน ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 สกลนคร จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 23 สกลนคร ณ บ้านสามล้อรีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

นางสุกัญญา ชิณศรี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพม. 23เปิดเผยว่า การพัฒนาเครือข่ายครั้งนี้ได้เชิญครูผู้ทำหน้าที่ดูแลระบบ "ไอซีที” โรงเรียนในสังกัดโรงเรียนละ 1 คน พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานกลุ่มละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 52 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยพัฒนาการใช้เทคนิคในการถ่ายภาพ การแต่งภาพโดยใช้โปรแกรม Lightroom เพื่อนำไปใช้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดทำวารสาร การทำจดหมายข่าวบนเว็ปไซด์ของโรงเรียน

ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพจากชมรมคนรักถ่ายภาพสกลนคร  นายเมฆินทร์ พรหมประศรี ครูโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี และนายกฤตภาส ดวงไพชุม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพม.เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู)

ทั้งนี้มีนายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ร่วมให้เกียรติ ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเข้าร่วมการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.เขต 23 ตลอดจนจบโครงการฯ

(ลิงค์ภาพข่าว http://www.obec.go.th/news/41316)  

จำนวนคนอ่าน 555 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode