TH EN
กรมประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดพร้อมกันทั่วประเทศ / ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองประจำแห่งวันพระบรมราชสมภพของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดเดือนธันวาคม 2558 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ / ขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 19.29 น. ส่วนกลาง ที่บริเวณท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาคตามสถานที่ที่แต่ละกำหนด / 

ข่าวฝาก >> กิจกรรม
งาน OTOP ภูมิปัญญา ทวารวดี ปี 2556 จังหวัดราชบุรี READY To ASEAN ที่จังหวัดนครปฐม

วันที่ 4 ก.ย. 2556
 
นายพิชัย ธิตินวทรัพย์ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้ชื่องาน "OTOP ภูมิปัญญา ทวารวดี ปี 2556 ครั้งที่ 2 จังหวัดราชบุรี READY To ASEAN” ระหว่างวันที่ 6-11 กันยายน 2556 ณ บริเวณหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่มจังหวัด ตลอดจนเป็นการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
จำนวนคนอ่าน 46 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode