ข่าวฝาก >> กิจกรรม
งาน OTOP ภูมิปัญญา ทวารวดี ปี 2556 จังหวัดราชบุรี READY To ASEAN ที่จังหวัดนครปฐม

วันที่ 4 ก.ย. 2556 )
 
นายพิชัย ธิตินวทรัพย์ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้ชื่องาน "OTOP ภูมิปัญญา ทวารวดี ปี 2556 ครั้งที่ 2 จังหวัดราชบุรี READY To ASEAN” ระหว่างวันที่ 6-11 กันยายน 2556 ณ บริเวณหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่มจังหวัด ตลอดจนเป็นการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
จำนวนคนอ่าน 276 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ