TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สทท.ขอนแก่นเปลี่ยไทยคม 5 เป็น ไทยคม 6

วันที่ 7 ส.ค. 2556
 
สทท.ขอนแก่นโอนย้ายดาวเทียมไทยคม 5 เป็นไทยคม 6 ภายใน สิงหาคม 2556 นางรัชวัลย์ สืบแย้ม ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น ได้ทำการโอนย้ายดาวเทียมจากไทยคม 5 เป็นไทยคม 6 เพื่อให้การรับชมครอบคลุมประเทศสมาชิกอาเซียน จึงขอให้ผู้ชมปรับจูนความถี่ของเครื่องรับดาวเทียมเป็นความถี่ใหม่ ความถี่ช่อง 04166 ค่า SymBOl Rate 02530 เลือกขั้วแนวนอน หรือ H (HoriZONTALสำหรับความถี่จะยกเลิกการใช้งานตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.081-6620704 ,และ 089-8412192 ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
จำนวนคนอ่าน 93 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode