กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วันที่ 30 ก.ค. 2556 )
บำรุง เนียมนาค / ส.ปชส.ตาก
 
              วันนี้ (๓๐ ก.ค.๕๖) เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ออกไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ราษฎร โดยได้มอบหมายให้นายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ ประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะจากส่วนกลาง พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดตาก เดินทางไปมอบถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอแม่สอด ณ หอประชุมเทศบาลวัดดอนแก้ว จำนวน ๑,๐๐๐ ครัวเรือน หลังจากนั้นเวลา ๑๖.๐๐ น. เดินทางไปมอบถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่กุวิทยาคม จำนวน ๕๐๐ ครัวเรือน และเวลา ๑๗.๓๐ น. เดินทางไปมอบถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยต่อ ที่ศาลาการเปรียญวัดแม่กาษา จำนวน ๕๐๐ ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าสิ่งของพระราชทานทั้งสิ้น ๑,๐๑๓,๓๖๙.๑๓ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทสิบสามสตางค์)
 
                                          ........................................เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode