กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธี ประจำปี ๒๕๕๖

วันที่ 30 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 1116 คน)
 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธี ประจำปี ๒๕๕๖
 
            เทศบาลนครแหลมฉบัง ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธี ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม เมืองท่า ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสุกุมล คุณปลื้ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์กิจกรรม ที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนาและสร้างเครือข่ายในการนำความรู้ เกี่ยวกับกิจกรรมด้านศาสนพิธี ไปถ่ายทอดสู่เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนต่อไป โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม นายชวลิต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพิธี กองศาสนูปถัมภ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐๐ คน
 เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode