กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นลงนามความร่วมมือจังหวัดขอนแก่นพัฒนาเป็นไมซ์ วิติ้ แห่งที่ 5 ของไทย

วันที่ 30 ก.ค. 2556 )
 

จังหวัดขอนแก่นลงนามความร่วมมือจังหวัดขอนแก่น พัฒนาเป็นไมซ์ ซิตี้ แห่งที่ 5 ของไทย
จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ สสปน. หรือทีเส็บ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานโครงการ "ประชุมเมืองไทยมั่นใจ ขอนแก่นพร้อม” โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และโรงแรมเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 350 ราย ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนา "ขอนแก่น ไมซ์ ซิตี” โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมลงนามกับนายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เพื่อมุ่งพัฒนาจังหวัดขอนแก่นก้าวสู่การเป็นไมซ์ ซิตี แห่งที่ 5 ของประเทศ นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือทีเส็บ กล่าวว่า ความร่วมมือกับจังหวัดขอนแก่นครั้งนี้ เป็นแนวทางหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศแบบองค์รวม พร้อมใจกันขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นสู่ไมซ์ ซิตี แห่งที่ 5 ของประเทศ ถัดจากกรุงเทพฯ เชียงใหม่ พัทยา และภูเก็ต และถือเป็นประตูสู่ไมซ์ ซิตี ภาคอีสาน และระดับนานาชาติ จะดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือ 4 มิติ ประกอบด้วย 1.ร่วมกำหนดแผนงานเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้เกิดการจัดงานไมซ์ใน จ.ขอนแก่นทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ 2.ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านไมซ์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 3.แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้พิจารณาวางผังเมือง เส้นทางคมนาคมขนส่งจังหวัดขอนแก่น และ 4.พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเพิ่มศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขัน ทีเส็บ ได้ตั้งเป้าถึงการขยายตัวของจังหวัดขอนแก่นจากอุตสาหกรรมไมซ์ จะขยายตัวอย่างน้อย 5-10% ต่อปี โดยจะเร่งดำเนินงานเชิงรุกเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 ด้านนายศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ ในฐานะเป็นเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางการค้า การศึกษา คมนาคม การบริการทางแพทย์ที่สำคัญของภาคอีสาน ที่สำคัญยังเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor หรือ EWEC) เชื่อมโยง 5 ประเทศคือ จีน เวียดนาม ลาว ไทย และพม่า จึงเป็นประตูสู่อินโดจีน และจีนตอนใต้ พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และคมนาคมขนส่งของภูมิภาคในอนาคต ขณะเดียวกัน จังหวัดขอนแก่น ยังเป็นศูนย์กลางบริหารราชการ มีหน่วยงานตั้งอยู่กว่า 200 แห่ง ศูนย์รวมสถาบันอุดมศึกษาและการแพทย์ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้นครไอซีที ทั้งมีศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน รองรับผู้สัมมนาได้กว่า 3,000 คน ขณะที่โรงแรมที่พักมีโรงแรม 4-5 ดาว รองรับกว่า 5,000 ห้อง แผนพัฒนาเพื่อรองรับการเป็นไมซ์ ซิตี เบื้องต้นมีแผนยกระดับปรับโฉมงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นงานประจำปี ให้เป็นงานเทศกาลไหมนานาชาติ โดยจะมีทั้งการจัดประชุมนานาชาติ 6 ประเทศลุ่มน้ำโขง เรื่อง Mekhong Silk Road เพื่อจับมือ 6 ประเทศ จีน เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา และไทย เป็นประเทศคู่ค้าไหม พร้อมจัดเที่ยวชมอำเภอชนบทแหล่งผลิตผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอย่างยิ่งใหญ่ขึ้น ส่วนภายในงานไหมนานาชาติ จะนำผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ไหมชั้นนำในพื้นที่ภาคอีสาน และ 6 ประเทศลุ่มน้ำโขง มาออกร้าน และให้นักท่องเที่ยวได้ชอปปิ้งภายในงานเทศกาลดังกล่าว ซึ่งในปี 2557 จะมีการเชื่อมโยงกับผู้ผลิต และออกแบบสินค้าแฟชั่นจากฝรั่งเศสเข้าร่วมในงานไหมนานาชาติอีกด้วย ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode