กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เทศบาลเมืองบ้านสวน จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะในชุมชน

วันที่ 26 ก.ค. 2556 )
 
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะในชุมชน ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมกับมูลนิธิสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี รับบริจาควัสดุสิ่งของเหลือใช้เพื่อจัดกิจกรรม ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล และจัดอบรมบรรยายธรรมะ ในหัวข้อ เปลี่ยนกองขยะ เป็นกองบุญ และเรื่องการคัดแยกขยะในครัวเรือนที่ถูกวิธีโดยพระคุณเจ้า พระราชธรรมนิเทศ หลวงพ่อพระพะยอม กัลป์ยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน กล่าวว่า เทศบาลเมืองบ้านสวน มีการพัฒนาความเจริญในด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม มีประชากรต่างพื้นที่เคลื่อนย้ายเข้ามาประกอบอาชีพหมู่บ้านจัดสรร และสถานประกอบกิจการต่างๆ เพื่อขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจากการเพิ่มซึ่งของประชากรนี้ก่อให้เกิดปัญหาจากขยะและสิ่งของวัสดุเหลือใช้ จึงได้จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะในชุมชนขึ้น เพื่อให้ชุมชนรึวามตระหนักถึงประโยชน์ของการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อเป็นการคืนมูลค่าให้แก่ขยะที่ใช้แล้วให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการถ่ายทอดให้กับประชาชนในชุมชนช่วยกันลดปริมาณขยะและคืนมูลค่าให้กับขยะที่จะนำไปกำจัดทิ้ง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อไป ปริญญา/ข่าว/ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode