กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นผ่านการประเมินโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ปีที่ 3

วันที่ 26 ก.ค. 2556 )
 
จังหวัดขอนแก่นผ่านการประเมินโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2556 ระดับเพชร ปีที่ 3 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ตามที่ จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONEเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน ด้วยความร่วมมืออย่างเข้มแข็งของทุกภาคส่วน ส่งผลให้ได้รับพระราชทานรางวัล จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง และ ปี 2556 จังหวัดขอนแก่นและชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ ได้รับคัดเลือกเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ จำนวน 10 ชมรม ผลการประกวดในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2556 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ผลการประกวด จังหวัดขอนแก่น ได้รับพระราชทานรางวัลจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับเพชรและชมรม TO BE NUMBER ONE รวม 8 รางวัล รางวัลเกียรติยศ บุคคลที่มีผลงาน TO BE NUMBER ONE ดีเด่น จำนวน 5 รางวัล และรางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 รางวัล ดังนี้ รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ จำนวน 8 รางวัลกลุ่มต้นแบบ 7 รางวัล ได้แก่1) รางวัล จังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร2) รางวัลชมรมต้นแบบระดับทอง ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ ได้แก่ บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) 3) รางวัล รักษามาตรฐานต้นแบบระดับทอง ปีที่ ๑ จำนวน ๒ รางวัล ได้แก่ ชมรมประเภทสถานประกอบการขนาดเล็ก ได้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ - ชมรมประเภทสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนขามแก่นนคร4 รางวัล รักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ ได้แก่ บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอรริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น5) รางวัล รักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 จำนวน 2 รางวัล ประเภทสถานประกอบการขนาดเล็ก ได้แก่ บริษัท แก่นขวัญ จำกัด - ประเภทชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านดงกลาง ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืนกลุ่มดีเด่น 1 รางวัล ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ประเภทสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ได้แก่ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ขอนแก่น 2 รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อ.กระนวนชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านสว่าง อ.ซำสูง 3. รางวัลเกียรติยศประเภทบุคคล TO BE NUMBER ONE (การคัดเลือก ผู้ว่าราชการจังหวัด และบุคลากรผู้มีผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ผลงานย้อนหลัง 4 ปี) ขอเรียนเชิญ นายทรงพล จำปาพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดมอบรางวัล แก่ผู้ได้รับรางวัลดังนี้๑) นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รางวัล ผู้ว่าราชการจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น๒) นายคิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รางวัล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น นายชูศิลป์ จิรวงศ์ศรีผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รางวัลผู้บริหารสถานประกอบการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น๔) นางจิรประภา ศิริสูงเนินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รางวัล บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น๕) นายชัณต์ฎณัย ขุลีทรัพย์ บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รางวัล พนักงานสถานประกอบการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode