TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญนิติ นักศึกษา ส่งผลงานแอนิเมชันเข้าร่วมการประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชันไทย (Young Animator contest) ในหัวข้อ "Trust in Thailand" ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 15 พ.ค. - 30 มิ.ย. 59 ดูรายละเอียด thainews.prd.th/en โทร 0-2248-8638,0-2248-8617 / สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ขอเชิญชวนดาวน์โหลดฟรี! แอปพลิเคชัน G-News ข่าวสารภาครัฐที่ส่งตรงถึงมือคุณ แอปฯเดียวครบทุกเรื่องราว เชื่อถือได้ ไม่พลาดข่าวสำคัญ สามารถติดตามข้อมูลและบริการภาครัฐอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.GovChannel.go.th / ภาษีไปไหน! รู้ลึก รู้จริง การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ทุกโครงการทั่วประเทศ คลิกเลย เว็บไซต์ govspending.data.go.th พร้อมแจ้งเบาะแสทุจริตได้ทันทีภายในเว็บ / 

ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
สารพัดช่างเปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น

วันที่ 15 ก.ค. 2556
 
นายวิม กัลปนาท ผู้อำนวยการวิทยาสารพัดช่างชลบุรี เปิดเผยว่า วิทยาลัยสารพัดช่าง ดำเนินการจัดการศึกษาด้านอาชีพทั้งหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปชส. ปวส. เทียมโอนประสบการณ์ ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ทักษะและประสบการณ์ด้านอาชีพที่เรียนไปประกอบอาชีพได้ จึงได้เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 146 หลักสูตร 120 ชั่วโมง ตามนโยบายกรรับนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2556 โดยมีหลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน จำนวน 14 สาขา ได้แก่ ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เสื้อเบื้องต้นและซ่อมแซมเสื้อผ้าสตรี เสื้อสมัยนิยมและกระโบรงย้วย เย็บเสื้อผ้าด้วยจักรอุตสาหกรรม การเย็บเสือผ้าและกางเกงประยุกต์ ขับร้อง การรวมวง ชนมอบต่างๆและขนมไทย ขนมอบอาหาร-ชนิดต่างๆ ขนมอบทั่วไป อาหารว่างไทย ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าเนื้อถุงน่องและการจัดดอกไม้สด ศิลปะการเพ้นท์ การตัดผลชาย และการเช็ทผมเพื่อการอาชีพและเสริมความงามสตรี2 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เปิดเรียนและปฐมนิเทศในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ส่วนค่าสมัครเรียน รายวิชาละ 10 บาท ค่าบำรุงการศึกษา ชั่วโมงละ 1 บาท ผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานประชาสัมพันธ์ 146 หมู่5 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038 – 386360 โทรสาร 038 – 382039 หรือ www.chpt.ac.th ปริญญา/ข่าว
จำนวนคนอ่าน 3493 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode