ขอเชิญประกวดคำขวัญ (slogan) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) (18/04/2557) / โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคฯ ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 (งดรับกระเช้า) สอบถามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1811 (18/04/2557) / ติดตามรายการของ สทท. (NBT)ทางเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ที่ ช่อง 2 (11/04/2557) / สายด่วน 1192 ใช้ "ไฮเทค" - ตามรถหาย โยงเครือข่ายทั่วประเทศ (09/04/2557) / การประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุมบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ลด์ กรุงเทพฯ (01/04/2557) / 
ข่าวฝาก >> การศึกษา
สารพัดช่างเปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น

วันที่ 15 ก.ค. 2556 )
 
นายวิม กัลปนาท ผู้อำนวยการวิทยาสารพัดช่างชลบุรี เปิดเผยว่า วิทยาลัยสารพัดช่าง ดำเนินการจัดการศึกษาด้านอาชีพทั้งหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปชส. ปวส. เทียมโอนประสบการณ์ ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ทักษะและประสบการณ์ด้านอาชีพที่เรียนไปประกอบอาชีพได้ จึงได้เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 146 หลักสูตร 120 ชั่วโมง ตามนโยบายกรรับนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2556 โดยมีหลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน จำนวน 14 สาขา ได้แก่ ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เสื้อเบื้องต้นและซ่อมแซมเสื้อผ้าสตรี เสื้อสมัยนิยมและกระโบรงย้วย เย็บเสื้อผ้าด้วยจักรอุตสาหกรรม การเย็บเสือผ้าและกางเกงประยุกต์ ขับร้อง การรวมวง ชนมอบต่างๆและขนมไทย ขนมอบอาหาร-ชนิดต่างๆ ขนมอบทั่วไป อาหารว่างไทย ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าเนื้อถุงน่องและการจัดดอกไม้สด ศิลปะการเพ้นท์ การตัดผลชาย และการเช็ทผมเพื่อการอาชีพและเสริมความงามสตรี2 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เปิดเรียนและปฐมนิเทศในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ส่วนค่าสมัครเรียน รายวิชาละ 10 บาท ค่าบำรุงการศึกษา ชั่วโมงละ 1 บาท ผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานประชาสัมพันธ์ 146 หมู่5 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038 – 386360 โทรสาร 038 – 382039 หรือ www.chpt.ac.th ปริญญา/ข่าว
จำนวนคนอ่าน 5022 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

กระทรวงแรงงาน SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ