ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ชลบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ครั้งที่ 31

วันที่ 15 ก.ค. 2556 )
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 19 – 28 มกราคม นี้ นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า กรทะรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบคัดเลือกระดับภาค 5 ภาค และรองชิงชนะเลิศระดับประเทศ พร้อมให้องค์กรปกครองสนท้องถิ่นได้หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมาโดยตลอด สำหรับการแข่งขันครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2556 ได้กำหนดชนิดและประเภทกีฬาบังคับ 12 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา (ชาย-หญิง) เทเบิลเทนนิส (ชาย-หญิง) วอลเลย์บอล (ชาย-หญิง) ฟุตบอลชาย เซปักตระกร้อ (ชาย-หญิง) วอลเลย์บอลชายหาด (ชาย-หญิง) ฟุตซอล (ชาย-หญิง) เปตอง (ชาย-หญิง) แบดมินตัน (ชาย-หญิง) หมากฮอสไทย (ชาย-หญิง) หมารุกไทย (ชาย-หญิง) วิ่งมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร อายุ 15 ปีขึ้นไป (ชาย-หญิง) และกีฬาสาธิต 1 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอลหญิง ส่วนประเภทของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน แบ่งเป็น 4 ร่นอายุ ได้แก่ รุ่นอายุ 12 ปี รุ่นอายุ 15 ปี รุ่นอายุ 16 ปี และรุ่นอายุ 18 ปี ส่วนจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพระดับภาค ที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดังนี้ ภาคใต้ ได้แก่ เทศบาลนครตรัง ภาคตะวันออก ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เทศบาลเมืองชัยภูมิ ภาคกลาง ได้แก่ เทศบาลนครนนทบุรี และภาคเหนือ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ส่วนรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นเจ้าภาพโดยจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 19 – 28 มกราคม 2557 ภายใต้ชื่อ ชลเกมส์ ปริญญา/ข่าว
จำนวนคนอ่าน 969 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ กระทรวงแรงงาน