ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการ 1 ไร่ 1 ล้าน ปลูกอินทผลัมทนแล้งภาคอีสาน

วันที่ 11 ก.ค. 2556 )
 
"โครงการ 1 ไร่ 1 ล้านส่งเสริมการปลูกอินทผลัมพืชทนแล้งในภาคอีสาน "อินทผลัมเป็นปาล์มชนิดหนึ่งที่ทนแล้ง ปลูกครั้งเดียวเก็บผลผลิตได้นานถึง 70 ปี เมื่อผลแห้งจะเปลี่ยนจากแป้งเป็นน้ำตาลโดยไม่ต้องเชื่อม เก็บได้นานเป็นปีโดยไม่ต้องแปรรูป ขณะที่ตลาดต้องการมาก จึงสนใจปลูกพืชชนิดนี้ หลังศึกษาอยู่นาน" นิรุจน์ แจง นิรุจน์ อุทธา ประธานชมรมศูนย์ส่งเสริมการปลูกอินทผลัมภาคอีสาน เจ้าของโครงการ 1 ไร่ 1 ล้าน เปลี่ยนอีสานเป็นทองคำ ได้จัดตั้งชมรมเกษตรกรผู้ปลูกอินทผลัมภาคอีสาน และชมรมเกษตรกรผู้ปลูกอินทผลัมแห่งประเทศไทย รับซื้อผลผลิตของสมาชิกในราคาประกัน และเพื่อศึกษาวิจัยพัฒนารูปแบบการปลูกอินทผลัมให้เป็นพืชเศรษฐกิจแก้จนของคนอีสาน รวมทั้งคุ้มครองสิทธิ ผลประโยชน์เกษตรกรรองรับการแข่งขันประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกด้วย อีกทั้งมองว่า ตลาดอินทผลัมยังใหม่ ยังไม่มีนายทุนครอบงำ ดังนั้นการทำตลาดจึงต้องร่วมกันทำเป็นกลุ่มถ้าแยกกันอาจลำบาก และเพื่อส่งเสริมให้มีความมั่นคง จึงนำจัดตั้ง ศูนย์ส่งเสริมการปลูกอินทผลัมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนแก้จน ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อส่งเสริมการปลูก เพาะกล้า จำหน่ายต้นพันธุ์ ให้คำแนะนำทางวิชาการ สร้างเครือข่ายผู้ปลูก รับซื้อผลผลิตในราคาประกัน เกรดเอ 300 บาทต่อกก. เกรดบี 200 บาทต่อกก. โดยนิรุจน์ บอกว่า ปลูก 1 ไร่ จำนวน 32 ต้น ตั้งแต่ปีที่ 5 จะให้ผลผลิตต่อต้น 50-500 กก.หากดูแลดีจะมีรายได้ราว 1 ล้านบาทต่อไร่ เป้าหมายผลักดัน 1 ไร่ 1 ล้านเปลี่ยนอีสานเป็นทองคำ ภายใน 10 ปี ต้องมีอินทผลัมในภาคอีสาน 1 แสนต้น สร้างแปลงสาธิตเกษตรกรอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อสร้างพลังการรวมกลุ่มของสมาชิกให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ที่จะผลักดันให้อินทผลัมอีสานเป็นส่วนหนึ่งของครัวโลกในตลาดอาเซียน ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
จำนวนคนอ่าน 3460 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

กระทรวงแรงงาน SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ