กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การประชุมสมัชชาวิทยาศสาตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาครั้งที่ 11

วันที่ 9 ก.ค. 2556 )
 
การประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 11 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน . นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 11 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด ขอนแก่น จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) หัวข้อ “นวัตกรรมใหม่มุ่งสู่ขอนแก่น เมืองแห่งกิจกรรม ประชุม และสัมมนา” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพและมีความพร้อมในการจัดงานประชุมและงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากงานประชุมที่เกิดขึ้นตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ประกอบกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดขอนแก่น ที่ได้มุ่งเน้นให้จังหวัดขอนแก่นเป็นมหานครแห่งอาเซียนในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2557-2560 จึงทำให้ขอนแก่นกลายเป็นศูนย์กลางในด้านต่าง ๆ ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางการค้า การศึกษา โลจิสติกส์ และศูนย์กลางด้านอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ รวมไปถึงอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) นับได้ว่ามีความสำคัญต่อการผลักดันทำให้จังหวัดขอนแก่นกลายเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคมากยิ่งขึ้น ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode