TH EN
กรมประชาสัมพันธ์
ขอเชิญจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ให้เกิดรักในแผ่นดินดินไทย และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธ.ค. 58-31 ธ.ค.58 / เพื่อเป็นการเตรียมการ และอำนวยความสะดวก รวดเร็ว แก่ประชาชน ผู้ที่ลงทะเบียน “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ในเขต กทม. ขอให้ตรวจสอบ วัน และ เวลา ในการรับมอบของพระราชทาน ที่ สนามศุภชลาศัย ได้ทางเว็บไซต์ www. bikefordad2015.com ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 575 6629–30  / ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดพร้อมกันทั่วประเทศ / 

ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นสัมมนาประชาคมเศณษฐกิจอาเซียนกับผลกระทบแรงงานไทย

วันที่ 9 ก.ค. 2556
 
สำนักงานคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น สัมมนา"ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับผลกระทบและการปรับตัวของแรงงานไทย” นายทรงพล จำปาพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่ เปิดเผยว่า โครงการสัมมนา เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการค้าเสรี เรื่อง "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับผลกระทบและการปรับตัวของแรงงานไทย" จัดโดยสำนักงานคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ ผู้นำองค์กร ลูกจ้าง ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการค้าเสรี ในการเปิดประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียมตัวหรือปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่างๆ ที่จะตามมา จากนั้นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การเตรียมตัวรองรับผลกระทบการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของจังหวัดขอนแก่น" โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น, และหอการค้าจังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย เจ้าของสถานประกอบกิจการ ผู้แทนระดับหัวหน้าหน่วย ผู้แทนองค์กรลูกจ้าง ผู้แทนรัฐวิสาหกิจ ผู้นำอาสาสมัครแรงงาน ข่าว/พิมพ์   นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
จำนวนคนอ่าน 40 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode