ขอเชิญประกวดคำขวัญ (slogan) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) (18/04/2557) / โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคฯ ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 (งดรับกระเช้า) สอบถามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1811 (18/04/2557) / ติดตามรายการของ สทท. (NBT)ทางเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ที่ ช่อง 2 (11/04/2557) / สายด่วน 1192 ใช้ "ไฮเทค" - ตามรถหาย โยงเครือข่ายทั่วประเทศ (09/04/2557) / การประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุมบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ลด์ กรุงเทพฯ (01/04/2557) / 
ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นสัมมนาประชาคมเศณษฐกิจอาเซียนกับผลกระทบแรงงานไทย

วันที่ 9 ก.ค. 2556 )
 
สำนักงานคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น สัมมนา"ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับผลกระทบและการปรับตัวของแรงงานไทย” นายทรงพล จำปาพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่ เปิดเผยว่า โครงการสัมมนา เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการค้าเสรี เรื่อง "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับผลกระทบและการปรับตัวของแรงงานไทย" จัดโดยสำนักงานคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ ผู้นำองค์กร ลูกจ้าง ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการค้าเสรี ในการเปิดประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียมตัวหรือปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่างๆ ที่จะตามมา จากนั้นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การเตรียมตัวรองรับผลกระทบการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของจังหวัดขอนแก่น" โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น, และหอการค้าจังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย เจ้าของสถานประกอบกิจการ ผู้แทนระดับหัวหน้าหน่วย ผู้แทนองค์กรลูกจ้าง ผู้แทนรัฐวิสาหกิจ ผู้นำอาสาสมัครแรงงาน ข่าว/พิมพ์   นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
จำนวนคนอ่าน 124 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

กระทรวงแรงงาน