กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สนง.สถิติจังหวัดราชบุรี จัดเก็บข้อมูลโครงการฯ เดือน ก.ค. 56

วันที่ 7 ก.ค. 2556 )
 
นางกาญจนา ฐิตสาโร สถิติจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี จะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานฯ ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2556 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของประชากร ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และรายละเอียดพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาจังหวัดและประเทศต่อไป สำหรับระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2556 โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 2) , โครงการสำรวจการจัดทำผลิตภัณฑ์จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2556 และ โครงการสำรวจค่าตอบแทนภาคเอกชน พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 7 – 20 กรกฎาคม 2556 โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 17 – 28 กรกฎาคม 2556 โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2556 และระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2556 โครงการสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2556 , โครงการสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2556 และโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ จะมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี จึงขอความร่วมมือประชาชนให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ตามความเป็นจริง โดยข้อมูลที่ได้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเสียภาษีแต่อย่างใดเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode