กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานรัฐสภาขอนแก่นเปิดโอกาสให้คนอีสานเข้าถึงการให้บริการของรัฐสภาถึงที่

วันที่ 5 ก.ค. 2556 )
 
สำนักงานรัฐสภาขอนแก่น เปิดโอกาสคนอีสานได้เข้าถึงการให้บริการของรัฐสภาถึงพื้นที่
ที่สำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัดขอนแก่น ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายประเสริฐ ประคุณศึกษาภัณฑ์ สว.ขอนแก่น พร้อมด้วยนายจักริน พัฒน์ดำรงจิตร ส.ส.ขอนแก่น เขต 1 พรรคเพื่อไทย และ นายทวีเกียรติ เชาวลิตถวิล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัดขอนแก่น ตามนโยบายของการจัดตั้งสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด 6 จังหวัดนำร่องประกอบด้วยขอนแก่น,ชลบุรี,เชียงราย,พระนครศรีอยุธยา,สุราษฎร์ธานีและอุบลราชธานี ซึ่งจังหวัดขอนแก่นจะรับผิดชอบพื้นที่ 12 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายจักริน พัฒน์ดำรงจิตร ส.ส.ขอนแก่น กล่าวว่า การจัดตั้งสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัดจะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนพื้นที่กับฝ่ายนิติบัญญัติได้โดยตรงอีกทั้งยังคงเป็นการสนับสนุนการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติในการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ภูมิภาค ตามอำนานหน้าที่ซึ่งประกอบด้วยการส่งเสริมสนับสนุน และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย บทบาท อำนาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา คณะกรรมาธิการ รวมทั้งการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งยังคงเป็นจุดของการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียนหรือการขอความเป็นธรรมของประชาชนในพื้นที่ซึ่งถือเป็นการลดขั้นตอนจากที่ผ่านมาที่จะต้องส่งเรื่องผ่าน กรุงเทพฯแต่เพียงอย่างเดียว ขณะเดียวรัฐสภาประจำจังหวัดยังคงจะสามารถตรวจสอบกลั่นกรองข้อเท็จจริงและสรุปเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำแต่ละจังหวัดที่รับผิดชอบเพื่อเสนอความเห็นและแนวทางการแก้ไขต่อประธานรัฐสภาเพื่อพิจารณาวินิฉัยได้อย่างรัดกุมและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งสำนักงานรัฐสภาจะมีข้าราชการรัฐสภา ประจำเพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในวันและเวลาราชการ อีกทั้งยังคงจะมีการลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำและสนับสนุนการใช้สิทธิของประชาชน และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ข้องบังคับการประชุมและระเบียบต่างๆที่กำหนดไว้ให้กับประชาชนได้รับทราบอีกเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode