กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
รพขอนแก่นได้รางวัลบริการเป็นเลิศการสร้างชีวิตให้เด็กออทิสติค-ธาลัสซีเมีย

วันที่ 5 ก.ค. 2556 )
 
ร.พ. ขอนแก่น ได้รางวัลนวัตกรรมการบริการ และรางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศการสร้างชีวิตใหม่ให้เด็กออทิสติก-ธาลัสซีเมีย นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ผอ.ร.พ.ขอนแก่น เผยว่า จากการที่ร.พ. ขอนแก่น ได้รางวัลนวัตกรรมการบริการที่ และรางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็นรางวัลภาครัฐแห่งชาติ พ.ศ.2555 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) เกี่ยวกับการสร้างชีวิตใหม่ให้เด็กออทิสติก-ธาลัสซีเมีย แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของ พญ. ภัทรา ฤชุวรารักษ์ ผู้เชี่ยวชาญการดูแลเด็กออทิสติก และพญ.มนธนา จันทรนิยม ที่เชี่ยวชาญรักษาโรคธาลัสซีเมีย ซึ่งมุ่งมั่นช่วยเหลือเด็กและครอบครัว
พญ.ภัทรากล่าวว่า จ.ขอนแก่น มีเด็กออทิสติก 1,000 คน ซึ่งการดูแลเด็กใช้ระบบบริการแบบบูรณาการ มีแพทย์ จิตแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักแก้ไขการพูด ครูการศึกษาพิเศษช่วยกันบำบัด ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจเด็กโดยบูรณาการการทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกับครอบครัว ศูนย์เด็กเล็ก ชุมชนและร.พ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เพื่อคัดกรองเด็กวัย 0-12 ปี ที่มีลักษณะไม่พูดจา ไม่พาที ไม่ชี้นิ้ว หากพบว่าเป็นเด็กออทิสติกก็ส่งตัวบำบัดฟื้นฟูที่ ร.พ.ขอนแก่น โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การฝึกพูด ศิลปะ ดนตรี ว่ายน้ำ อาชาบำบัด กิจกรรมการเคลื่อนไหว รวมทั้งให้ความรู้แก่พ่อแม่ในการดูแลเด็ก พญ.มนธนากล่าวว่า สถานการณ์โรคธาลัสซีเมียในไทยน่าห่วง เพราะปัจจุบันคนไทยป่วยเป็นโรคนี้อันดับ 1 ของโลก และคนไทยร้อยละ 50 เป็นพาหะของโรคนี้ หากพ่อแม่และสังคมรอบข้างไม่ใส่ใจดูแลเด็ก จะทำให้เด็กซึมเศร้า สุขภาพกายและใจไม่ดี เราจึงเริ่มด้วยการปรับทัศนคติของเด็กและพ่อแม่ ให้รู้จักโรคธาลัสซีเมีย อีกทั้งมีทีมสหสาขาวิชาชีพดูแลผู้ป่วย และมีคลังเลือดสำหรับเด็กกลุ่มนี้เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode